Vår historia

1950

Det börjar runt 1950. Då startar Nils Andersson ett litet sågverk i byn Dalen, ca 3 mil söder om Gävle.

1965

Flyttar till Valbo. Nils Andersson etablerar verksamheten på nuvarande plats i Valbo. Från början bedrevs byggmaterialförsäljning, produktion av hyvlade trävaror för eget bruk samt tillverkning av fritidshus.

1970

Valbo börjar med impregnering av trävaror.

1975

Valbo slutar med fritidshus. På mitten av 70-talet läggs fritidshustillverkningen ned och ungefär samtidigt börjar företaget sälja hyvlade trävaror till andra byggmaterialhandlare.

1980

Valbos fjärde hyvel. 1980 byggs den fjärde hyvellinjen i Valbo, vilket innebär att det nu finns fyra hyvellinjer och en såglinje på anläggningen.

1981

Valbo bygger nytt impregneringsverk. Och det är faktiskt det impregneringsverk som finns kvar och fungerar hur bra som helst än idag.

1990

Valbos bygghandeln i Sandviken säljs till Ivan Andersson – nuvarande XL Sandviken.

1998

Valbos grundare Nils Andersson avlider. Bolaget drivs vidare av sönerna Bengt, Tommy och Mats.

1999

Två nya hyvlerier ser dagens ljus. Edsbyns Hyvleri AB bildas ur nedlagda Rotebro Såg AB. Ägare är Bernt Ivarsson. Samma år grundas Åshammars Hyvleri i och med att Kurt Larsson, Torsten Borg, Erik Sandström och Lars-Olof Skytt (en av dagens delägare!) köper Eriks Träservice i Åshammar.

2002

AB Persson Invest blir delägare i Åshammars hyvleri. Den nya ägarkonstellationen hjälpte företaget att växa över 100-miljonersgränsen.

Valbos bygghandel i Falun säljs till Stefan Månsson – nuvarande XL Falun.

2003

Edsbyn byter utrustning. Under en tvåårsperiod byts all kringutrustning i hyvleriet ut, till en kostnad på 11–12 miljoner kronor. Det enda som blir kvar efter gamla hyvleriet är hyvel och bandsåg.

Ny hyvellinje i Åshammar. Den nya hyvellinjen kostar runt 6 miljoner kronor.

Valbos sista bygghandel säljs. I och med att bygghandeln i Gävle säljs har all byggmaterialhandel i koncernen upphört. Man fokuserar nu enbart på produktion och grossistförsäljning av trävaror.

2005

Nya hyvlar installerades på alla tre anläggningarna detta år, investeringar på ca 3 miljoner kronor per hyvel.

2006

Ny bandsåg i Edsbyn. Kostnad ca 1,5 miljoner kronor.

Åshammar minskar exporten. Åshammars Hyvleri AB har fram till mitten av 2000-talet betydande export på Tyskland. Den tonas nu ner och fokus läggs helt på svensk bygghandel.

2007

Edsbyns hyvleri når över 100 miljoner. För första gången sedan starten omsätter Edsbyns hyvleri över 100 miljoner kronor.

2010

Edsbyn + Åshammar = sant! Edsbyns Hyvleri säljs till AB Persson Invest. Affären går igenom den 1 januari 2010 och i och med detta bildas en hyvlerikoncern bestående av de båda forna konkurrenterna Edsbyns Hyvleri och Åshammars Hyvleri.

2011

Valbo Trä AB bildas. AB Persson Invest, Valbo Trä och Förvaltning AB och Lars-Olov Skytt bildar det nya bolaget i syfte att samordna den hyvleriverksamhet som ägarna hittills bedrivit i skilda dotterbolag på orterna Edsbyn, Åshammar och Valbo.

2012

Valbo Trä tar över. Den 1 januari 2012 tar Valbo Trä över all verksamhet och personal från Edsbyns Hyvleri AB, Åshammars Hyvleri och Trävaru AB samt Valbo Trävaru AB.

2013

Årskiftet 2012/2013 drar den nya moderna målningslinjen igång i Edsbyns. Här kan vi nu grundmåla och mellanstryka ytterpanel i någon av våra standardfärger, eller i valfri ncskulör.

2014

I vår anläggning i Valbo byggs under 2014 en helt ny linje för spikning av råspontluckor.

2015

En spiklinje för råspontluckor startas upp även i Edsbyn.

2016

I Viksjöfors, strax utanför Edsbyn investeras det i en helt ny anläggning för exaktkapning. Anläggningen gör att vi nu på ett rationellt sätt kan kapa reglar, paneler mm. i längder helt efter kundens önskemål.

2016

Valbo Trä AB köper och övertar huvuddelen av den träförädlingsanläggning som Setra fram till i somras drev i grannfastigheten i Valbo.

2017

Från och med 1 januari 2017 är Valbo Trä ett helägt dotterbolag till AB Persson Invest.

2019

Valbo Trä köper Setras verksamhet i Skutskär. Verksamheten har 33 st anställda och man producerar ca 115 000 m3 trävaror och levererar ut ca 130 000 m3.