Byggregel

Produktvarianter

Klicka för bild
Dimension Produktbenämning VB-Nummer Utförande Kvalitet
22 x 70 Råplan  G4-3 VB0804 G4-3
28 x 70 Regel  G4-3 VB0807 G4-3
28 x 95 Regel  G4-3 VB0808 G4-3
28 x 120 Regel  G4-3 VB0809 G4-3
34 x 45 Regel  G4-3 G4-3
34 x 70 Regel  G4-3 G4-3
34 x 95 Regel  G4-3 G4-3
34 x 120 Regel  G4-3 G4-3
34 x 145 Regel  G4-3 G4-3
28 x 70 Regel ändspont  G4-3 G4-3
45 x 45 Regel Byggregel  G4-3 G4-3
45 x 70 Regel C14  C14 VB1801 C14
45 x 95 Regel C14  C14 VB1802 C14
45 x 120 Regel C14  C14 VB1803 C14