Granpanel

Produktvarianter

Klicka för bild
Dimension Produktbenämning VB-Nummer Utförande Kvalitet
13 x 95 Pärlspont ändsp/folie  ändsp/folie
13 x 120 Pärlspont ändsp/folie  ändsp/folie
13 x 95 Spårpanel 4019 ändsp/folie  ändsp/folie
13 x 120 Spårpanel 4019 ändsp/folie  ändsp/folie
15 x 95 Spårpanel 4019 finsågad ändsp/folie  ändsp/folie
14 x 120 Spontpanel klyvsida ändsp/folie  ändsp/folie