Klyvsida imp

Produktvarianter

Klicka för bild
Dimension Produktbenämning VB-Nummer Utförande Kvalitet
22 x 45 Imp. Råplan klyvsida  G4-3 G4-3
22 x 70 Imp. Råplan klyvsida  G4-3 G4-3
22 x 95 Imp. Råplan klyvsida  G4-3 G4-3
22 x 120 Imp. Råplan klyvsida  G4-3 G4-3
22 x 145 Imp. Råplan klyvsida  G4-3 G4-3
50 x 75 Staketslana  G4-3 G4-3