Valbo Trä växer ytterligare!

Aktuellt

Valbo Trä köper Setras verksamhet i Skutskär.

Anläggningen består av två st hyvellinjer, en impregneringslinje, målningslinje samt en luckspikningslinje.

Verksamheten har 33 st anställda och man producerar idag ca 115 000 m3 trävaror och levererar ut ca 130 000 m3.

Kundkretsen från Setra Skutskär är till 85% samma kundsegment som Valbo Trä säljer till idag.

 

”Affären ger oss goda integreringsfördelar och synergieffekter samt är i linje med den stora investeringen vi just nu gör i Valbo. Den stärker också vår position som leverantör på den svenska trämarknaden” säger Mikael Helmersson VD på Valbo Trä AB.

bilden är hämtad ifrån setragroup.com