Valbo Trä köper hyvlerianläggning

Aktuellt

Valbo Trä köper hyvlerianläggning av Gävle Intressenter

Torsdagen den 15 september, blev det klart att Valbo Trä AB övertar huvuddelen av den träförädlingsanläggning som Setra fram till i somras drev i grannfastigheten. En mindre del, produktionen av spånbalar, övertas av Skutskärs Trä AB (YesBox). Alla anställda får av de nya ägarna erbjudande om att arbeta kvar.

>> Läs mer i pressmeddelandet här